گروه محصول ->

جزوه کانسپت ها،100صفحهقیمت: ۴۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 100     کد محصول :6503فهرست

مقدمه4

کانسپت ها: 5

کانسپت ها و طراحي معماري7

ايده ها: 8

کانسپت ها و ايده ها 9

سناريوهاي کانسپچوال مفهومي ) 10

فرانک لويد رايت مي گويد10

آفرینش معماری12

کانسپت ها 13

کانسپت ها و طراحی معماری15

ایده ها 16

کانسپت ها و ایده ها 17

بارنز هم دیدگاهی مشابه ارائه می دهد: 18

سناریوهای کانسپچوال18

کوین روش می گوید: 25

ادوارد لارابی بارنز می گوید : 26

سلسله مراتب کانسپت.. 27

مینیات و انتقاد از خود : 27

انواع پنجگانه کانسپت.. 28

کانسپت قیاسی (Avalogies) 28

جوهری (کانسپت های جوهری Essences30

پاسخ مستقیم  و حل مساله (کانسپت های برنامه ای Prigrammatic32

ایده آل ها (کانسپت های  ایده آل گرا 33

بررسی روش های تبدیل ایده به فرم37

انواع کانسپت.. 41

سلسله مراتب کانسپت.. 41

برای دانستن کانسپت 2 نکته را باید بدانیم42

روش های مختلف طراحی معماری51

سلسله مراتب کانسپت نیز به شرح زیر است.. 55

استفاده بی جا از کلمه کانسپت در معماری56

خلاقیت در معماری امروز 58

معبد آب.. 61

انواع پنجگانه کانسپت.. 62

ایده آل ها 63

کوين روش مي گويد: 64

روش های مختلف طراحی معماری66

روند طراحی معماری66

آفرینش فرم در معماری67

نقش فرم در آفرینش معماری67

تشخیص فرم68

فرم و فضای معماری68

عوامل موثر بر کانسپت در طراحی68

کانسپت ها و طراحی معماری68

تصورات.. 69

استعارات و تشبیهات (کانسپت های استعاری) 70

پاسخ مستقیم و حل مسأله (کانسپت های برنامه ای) 71

پیچیدگی و تضاد نهفته در مبحث طراحی معماری از کجا ناشی میشود؟ 73

آیا من به عنوان یک دانشجوی معماری باید سبک خود را داشته باشم؟ 74

ذوق و قریحه و استعداد در طراحی مفهومی ندارم چه کار کنم ؟ 74

اگر خیلی از کانسپت ها یک جرقه هستند ،چگونه میزان آن را تقویت کنم ؟ 74

بود و نبود کانسپت چه تاثیری بر بحث خلاقیت در معماری دارد؟ 75

چگونه تشخیص بدم که کانسپت درستی دارم یا مسیر اشتباهی را طی میکنم؟ 75

آفرینش معماری80

چکیده  بحث.. 84

بررسی روش های تبدیل ایده به فرم86

کانسپتایده  خلاقیت : 92

ویلای ابلیس با کانسپت چشم فراماسونر 93

طرح معماری چگونه شکل می گیرد؟ 94

ایده و یا کانسپت های معماری98

مشکلات طراحی: 99

فرصت ها 100

کانسپت یا ایده خود را هر چه زودتر بسازید100

منابع102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با تعريف  ساده مي توان گفت  کانسپت ها  ايده هايي (Ideas) هستند که  عناصر  گوناگوني  در يک  جا گرد هم  ميآورند. اين عناصر  گوناگون  ، در متن اين نوشتار؛ تفکرات ، تصورات و مشاهدات هستند. در معماري  کانسپت ، مسيري  است که طي آن نيازهاي فيزيکي ، شرايط  محيطي و باورها به هم مي پيوندند و به اين  ترتيب  کانسپت ها  بخش مهمي  از روند  طراحي معماري  را شکل  مي دهند. اين بحث به تعريف  انواع پنجگانه  کانسپت مي پردازد که عبارتند از : قياسي ، استعاري ، ذاتي ، پاسخ مستقيم (حل مشکل) و آرماني

معماری همواره با مسائل مختلفی سروکار دارد و عوامل موثر بر شکلگیری پروژه بیشمارند. در این میان کار اصلی معمار یافتن جوهر منحصر بفرد و مسأله اصلی هر پروژه و پاسخگویی به آن با یک ایده قوی است. از این طریق است که ایده تولید میشود. ایده حاصل دانش، تفکر، آگاهیها و دانستههای موجود در ذهن طراح و در ارتباط مستقیم با جهان پیرامون وی است. اطلاعاتی که از جهان بیرون توسط حواس کسب میشوند و به ذهن میرسند، نقش مهمی در پیدایش ایده ایفا میکنند. به همین علت جان لاک میگوید: ایده از عملیات ذهن بر محسوسات پدید میآید. تمام پدیدههایی که در این جهان وجود دارند، از قبیل یک ساختمان، یک فرم طبیعی، یا حتی یک داستان و یک شعر میتوانند به کاتالیزورهایی برای پرورش ایده در ذهن تبدیل شوند. منابع ایده همه جا در میان اشیاء روزمره زندگی، در طبیعت، درعلوم مختلف، در معماریهای تاریخی و خصوصاً در برنامه و محیط سایت وجود دارند. اما یک ذهن خلاق و کنجکاو نسبت به اطلاعات موجود در محیط پیرامون است که میتواند ایدههای خلاقانهای را ابداع کند. از این رو جمعآوری اطلاعات که در معماری به میزان قابل توجهی بصری هستند و اغلب از مشاهده شرایط محیطی پروژه بدست میآیند، نقش مهمی در شکلگیری ایدههای معمارانه دارد.

طبیعی است که در آغاز کار یا در ضمن طراحی به علت تعدد مسائل پیش روی معمار، ایدههای فراوانی شکل بگیرند. در اینجا نقش معمار اولویتبندی ایدهها براساس اصلیترین مسائل و پالایش و تلفیق ایدههای خرد و کلان برای رسیدن به ساختاری منسجم است. در ضمن در مرحله طراحی جزئیات پروژه نیز میتوان از ایدههای متناسب با کلیت و اجزاء طرح استفاده کرد.

پیشرفت فرهنگ معماری نیازمند ارائه ایدهها و در حقیقت راهحلهای خلاقانه و نوین توسط معماران میباشد. به همین علت بکارگیری صحیح و خلاقانه ایدهها مهمترین بخش معماری محسوب میشود. طراحی معماری از ایدههایی مجرد و ذهنی آغاز میشود و سپس به طرح فضای عینی معماری میانجامد.

با اینکه داشتن ایدههای قوی در معماری حائز اهمیت است، اما تنها داشتن ایدههای خوب و خلاقانه برای رسیدن به یک معماری مطلوب کافی نیست. یک ایده معمارانه خوب علاوه بر نوآورانه بودن باید از قابلیتهای دیگری برخوردار باشد تا در نهایت یک معماری مطلوب و ماندگار از این ایده حاصل شود.

از آنجا که معماری هنری کاربردی است و ما در معماری میخواهیم به نتیجهای ملموس دست یابیم، باید این توانایی را داشته باشیم که از ایده که از شناختههای ما بصورت مجرد و خالص استخراج شده است، به یک محصول و یا فرایندی برای تولید محصول معماری برسیم. علیرغم اهمیت فوقالعاده زیاد ایده

  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل


برچسب ها:جزوه کانسپت ها،concept،کانسپت و ایده در معماری,کانسپتها,ایده در معماری,کانسپت در معماری,کانسپت ها و طراحی معماری,انواع پنجگانه کانسپت,کانسپت های جوهری,کانسپت های   


لینکستان

    منوی اصلی